Lägenhetsnumrering

Lägenhetsnumrering. Vi tillverkar skyltar för lägenhetsnumrering.

Det finns nu en lag om lägenhetsnumrering. För byggnader med fler än en bostadslägenhet med samma adress ska fastighetsägaren ge varje lägenhet ett lägenhetsnummer enligt lägenhetsregistrets standard. Lägenhetsnumren lämnas in till Lantmäteriet tillsammans med övriga uppgifter. Lantmäteriet kontaktar fastighetsägaren när det är dags att lämna uppgifterna.

På www.lagenhetsregistret.se hittar Ni aktuell information.

Standard lägenhetsnumrering enligt lantmäteriet
Numrering med egna servicenummer och enligt lantmäteriet.
Bilderna nedan är hämtade från lägenhetsregistrets hemsida.
Copyright © 2018 ABC GRAVYR & SKYLTAR. All Rights Reserved.

Created by WebByAnnie.com

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram