ABC GRAVYR & SKYLTAR - EN BRA SKYLTAFFÄR     Döbelnsgatan 14   113 58 STOCKHOLM   Tel 08-654 48 00 info@abcgravyr.se

Lägenhetsnumrering. Vi tillverkar skyltar för lägenhetsnumrering.

Det finns nu en lag om lägenhetsnumrering. För byggnader med fler än en bostadslägenhet med samma adress ska fastighetsägaren ge varje lägenhet ett lägenhetsnummer enligt lägenhetsregistrets standard. Lägenhetsnumren lämnas in till Lantmäteriet tillsammans med övriga uppgifter. Lantmäteriet kontaktar fastighetsägaren när det är dags att lämna uppgifterna.

www.lagenhetsregistret.se hittar Ni aktuell information.
Lägenhetsnumrering standard


Standard lägenhetsnumrering enligt lantmäteriet

lägenhetsnummer + egna nummer

Numrering med egna servicenummer och enligt lantmäteriet.

Bilderna nedan är hämtade från lägenhetsregistrets hemsida.

översikt
Tillbaka