ABC GRAVYR & SKYLTAR - EN BRA SKYLTAFFÄR     Döbelnsgatan 14   113 58 STOCKHOLM   Tel 08-654 48 00 info@abcgravyr.se

Datagravyr


Gravyrmaskin
Gravyr innebär att man fräser bort material ur ett skyltämne i metall eller plast. Plasterna är ofta i två olikfärgade skikt så när man fräser bort det övre skiktet får man fram färgen på det undre skiktet. På så vis kan vi gravera fram texter och figurer. I metall graverar vi ner i metallen och därefter lägger vi färg i gravyren för att få fram önskat resultat.
Italiensk Gravyrmaskin
I logotypen ovan till vänster har vi lagt in fräsbanor, röda linjerna, innanför konturen, svarta linjerna, för att gravera ut logotypen. Höger bild visar resultatet när vi färgfyllt den färdiga gravyren med svart färg. På detta sätt kan vi gravera rätt så avancerade skyltar.

Gravyr har relativt låga startkostnader jämfört med andra produktionsmetoder.
Tillbaka