ABC GRAVYR & SKYLTAR - EN BRA SKYLTAFFÄR     Döbelnsgatan 14   113 58 STOCKHOLM   Tel 08-654 48 00 info@abcgravyr.se

Plexi är ett av namnen!


Plexiglas eller Akryl eller Polymetylmetakrylat är samma sak.
Plexiskylt
Plexiskylt
Plexiskyltar graveras ibland på framsidan och ibland spegelvänt på baksidan. Skyltarna på bilderna är graverade på baksidan och även graverade med en frostning för att ge bättre läsbarhet mot en ljus bakgrund.

Materialet är lämpligt för både inom- och utomhusbruk.
Tillbaka